ผลสำรวจบริการรถโดยสารประจำทาง

ปี2015-05-20

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้สำรวจ “พฤติกรรมการใช้ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ และความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารประจำทางใน กทม.และปริมณฑล” โดยเลือกประเด็นที่น่าสนใจ เช่น พฤติกรรมก่อนและหลังใช้บริการ, ความปลอดภัยของจุดจอดรับ-ส่ง, เหตุผลที่การเลือกใช้บริการ, ระยะเวลารอรถโดยสาร, สภาพรถภายในและภายนอก ฯลฯ

การสำรวจครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากการสอบถามตัวอย่างผู้ใช้รถเมล์ 307 ตัวอย่าง ในพื้นที่ที่มีการสัญจรหนาแน่นอย่างบริเวณอนุสาวรีย์ชัย เซ็นทรัลลาดพร้าว สวนจตุจักร เดอะมอลล์งามวงศ์วาน เซ็นทรัลบางนา สี่แยกบางนา และ บริเวณเซ็นทรัลปิ่นเกล้า สรุปได้ว่า

รถเมล์หรือรถโดยสารประจำทางยังคงเป็นตัวเลือกแรกในการเดินทางของคน กทม.และปริมณฑล ด้วยเหตุผลของราคาที่ถูกกว่าการเดินทางประเภทอื่นๆมากถึง 59% โดยมีผู้ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเพียง 3%

ในการเดินทางโดยรถประจำทางใน กทม. ผู้ใช้ยังต้องต่อรถโดยสารมากกว่า 1 ต่อเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางถึง 31% ขณะที่ระยะเวลาในการรอรถ 41% บอกว่าต้องใช้เวลารอ 16-30 นาที ขณะที่ 3% ที่ต้องรอนานกว่า 1 ชั่วโมง

ความถี่ของการมาของรถโดยสารประจำทางใน กทม. พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 56% รู้สึกพอใจในระดับปานกลาง ด้านมารยาทการให้บริการของพนักงานขับรถ 57% รู้สึกพอใจปานกลาง

การรับส่งผู้โดยสารนอกป้าย แม้ว่า 55% ของผู้ตอบแบบสอบถามจะบอกว่าไม่เคยพบปัญหาดังกล่าว แต่อีก 45% ที่เหลือเคยเจอปัญหานี้ซึ่งต้องถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูง ส่วนความรู้สึกปลอดภัยโดยรวม 50% รู้สึกพอใจมาก อีก 37% พอใจปานกลาง มี 6% รู้สึกไม่พอใจมากที่สุด

————————

หมายเหตุ: พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ใน “คอลัมน์: เพื่อนผู้บริโภค: ผลสำรวจบริการรถโดยสารประจำทาง”