‘อัมมาร’ หนุนหมอออกใบสั่งซื้อยา

ปี2015-05-28

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ศ.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวในการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทำไมต้องควบคุมราคายา” ว่าการที่คนไปใช้บริการ รพ.เอกชนเยอะเป็นเพราะความล้มเหลวของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ต้องดึงคนชั้นกลางเข้ามาสู่ระบบหลักประกันสุขภาพให้ได้ แต่มีปัญหาคนไข้ล้น รพ.รัฐต้องพัฒนาระบบให้ดีขึ้น ขณะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อย่าไปติดกับกระทรวงมากนัก เพราะใน กทม. ไม่ค่อยมี รพ.สังกัดกระทรวงมากควรประสานความร่วมมือกับ รพ.เอกชนในการรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองมากขึ้น ส่วนการควบคุมการใช้ยานั้น ผู้ป่วยไม่มีอำนาจในการต่อรองกับแพทย์ เพราะไม่มีความรู้ ต้องเปลี่ยนระบบใหม่ในการรับยาให้แพทย์ออกใบสั่งยาให้คนไข้ซื้อยาจากร้านขายยาได้ น่าจะเป็นประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) อยู่แล้ว คนไข้สามารถขอใบสั่งยาได้ เพราะรายได้ตรงนี้ไม่ใช่ของแพทย์ แต่เป็นของโรงพยาบาล

“ส่วนมาตรการให้หน่วยงานตามสิทธิรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหลัง รพ.เอกชนรับรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินจนพ้นวิกฤต 2 ชั่วโมงไปแล้วนั้น ส่วนประกันสังคมและสิทธิสวัสดิการข้าราชการไม่น่าจะมีปัญหา แต่สิทธิบัตรทองน่าจะมีปัญหาเพราะทรัพยากรมีจำนวนจำกัด ขณะเดียวกัน สปสช. ต้องจัดหา รพ.รับส่งต่อให้ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ กทม.” ศ.อัมมารกล่าว

ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและการพัฒนาระบบยา (กพย.) กล่าวว่า ยาเป็นสินค้าคุณธรรม จะตั้งราคาขายตามใจไม่ได้ ทั่วโลกมีการควบคุมหลายรูปแบบ ในส่วนของประเทศไทยมีกระทรวงพาณิชย์ดูแลให้มีการเปิดเผยราคาเท่านั้น แต่ไม่มีระบบติดตามกำกับและบทลงโทษ อยากให้มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน ถ้ากระทรวงพาณิชย์ทำไม่ได้ก็มอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดูแลแทน

ภญ.นิยดากล่าวว่า การแก้ปัญหาราคายาแพงอย่างยั่งยืนคือการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ โดยบริษัทยาต้องเปิดเผยโครงสร้างราคายา แสดงสถานะสิทธิบัตรให้ชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลทั้ง 2 ข้อนี้อย่างโปร่งใสแต่เรื่องกลับไม่คืบหน้า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ก็ตอบรับเพียงสั้นๆว่ามอบให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพาณิชย์ดูแล

————————

หมายเหตุ: พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ในชื่อ “’อัมมาร’ หนุนหมอออกใบสั่งซื้อยา”