Big Dose: ความล่าช้าคือความเสียหายของประเทศ กับ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

วันที่2015-04-20
รายการBigDose

รายการ BigDose ช่อง Voice TV ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

เมื่อการประมูล 4G ที่ล่าช้าเท่ากับทำให้ประโยชน์เสียโอกาสในการแข่งขันทางการค้า แล้วทำไมไม่ว่ารัฐบาลไหน ก็ไม่สามารถทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้สักที พบคำตอบกับ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ TDRI