รู้กิน..รู้ใช้: การบูรณาการระบบบำนาญแห่งชาติ กับ ยศ วัชระคุปต์

วันที่2015-05-22
รายการรายการ รู้กิน..รู้ใช้

รายการ รู้กิน..รู้ใช้ ทาง FM 90.5 สัมภาษณ์คุณยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส จากทีดีอาร์ไอ ในประเด็นเรื่อง การบูรณาการระบบบำนาญแห่งชาติ ออกอากาศเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ดูเรื่อง “การบูรณาการระบบบำนาญแห่งชาติ” เพิ่มเติม ได้ ที่นี่