เด่นข่าวดึก: เจาะนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (1)

วันที่2015-05-25
รายการเด่นข่าวดึก

รายการ เด่นข่าวดึก ช่วง เด่นประเด็นข่าว ช่อง NEW TV ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ในประเด็น เจาะนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อประเทศไทยกำลังเดินหน้าการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่นั้นได้รับสิทธิประโยชน์อย่างมาก
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี แต่มีคำถามว่า การมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้จริงหรือ ฟังการวิเคราะห์ในประเด็นนี้ กับ ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู

ติดตามรับชมต่อตอนที่ 2 ได้ ที่นี่