เด่นข่าวดึก: เจาะนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (2)

วันที่2015-06-02
รายการเด่นข่าวดึก

รายการ เด่นข่าวดึก ช่วง เด่นประเด็นข่าว ช่อง NEW TV ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ในประเด็น เจาะนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตอนที่ 2

การมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันและทำให้ประเทศก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้จริงหรือ ฟังการวิเคราะห์และบทสรุปประเด็นนี้ต่อเนื่องจากตอนที่ 1 กับ ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู