คิดยกกำลังสอง: งบวิจัยมีน้อย…ต้องเอากุ้งฝอยไปตกปลา

วันที่2015-05-26
รายการคิดยกกำลังสอง

งานวิจัยและพัฒนาจะช่วยยกระดับประเทศได้ แต่งบลงทุนวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยกลับมีน้อย และผลวิจัยส่วนมากยังถูกวางไว้ “บนหิ้ง”

ถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐจะต้องชักจูงให้เอกชนทำวิจัย เปรียบเสมือนการนำกุ้งฝอยไปตกปลา แต่การตกปลาด้วยกุ้งฝอยจะทำอย่างไรให้คุ้มค่าและเหมาะสมกับประเทศไทย ติดตามได้ใน คิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ ตอน งบวิจัยมีน้อย…ต้องเอากุ้งฝอยไปตกปลา