แล้งยาวศก.ฝืด ทีดีอาร์ไอคาดแค่ขั้นถดถอย เกษตรฯของบกลาง3หมื่นล.ให้กู้

ปี2015-06-29

ผวาฝนทิ้งช่วงถึง พ.ย. เศรษฐกิจไทยสู่ภาวะเงินฝืด แนะรัฐบาลรื้องบแก้แล้ง ทำข้อมูลใหม่

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยถึงกรณีภัยแล้งที่รัฐบาลคาดฝนจะมาเดือน ส.ค. แต่นักวิชาการมองอาจยาวไปตกเดือน พ.ย. ว่าหากฝนทิ้งช่วงยาวไปตกเกือบปลายปี เศรษฐกิจไทยคงเข้าสู่ภาวะเงินฝืดแน่

ทั้งนี้ เพราะปัญหาภัยแล้งทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจ (จีดีพี) หดตัวลงในด้านมูลค่า ซึ่ง รมว.คลังประเมินว่าจีดีพีจะลดลง 0.5% จึงเริ่มเกิดเงินฝืดในครัวเรือนรากหญ้าที่มีรายได้ลดลงตามราคาสินค้าเกษตร กลุ่มนี้เป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด เมื่อมีเงินน้อยก็ลดการบริโภคจะส่งผลกระทบไปยังภาคการค้าการผลิตให้ต่ำลงตามไปด้วย แต่ถ้าฝนไม่ทิ้งช่วงยาวเศรษฐกิจก็ไม่ฝืด ซึ่งการคาดการณ์ฝนตกยากที่จะคาดการณ์ได้ยาวขนาดนั้น

นอกจากนี้ เงินที่เริ่มฝืดทำให้เศรษฐกิจเกิดรีเซสชั่น (Recession) หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยเท่านั้น ไม่ถึงขั้นเกิดสแตกเฟลชั่น (Stagflation) หรือเศรษฐกิจชะงักงัน และไม่เป็นห่วงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงาน เพราะเกษตรกรมีรายได้ 80% มาจากนอกภาคเกษตรอยู่แล้ว

นายนิพนธ์ กล่าวว่า รัฐบาลจำเป็นต้องช่วยเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ฐานข้อมูลเกษตรกรที่รัฐบาลมียังห่างไกลข้อเท็จจริง ชาวนาไม่ได้ยากจนทุกคน ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้จากการเกษตร 20% เพราะทำนาได้ 2 ฤดูการผลิต เวลาที่เหลือจะไปรับจ้างหรือทำงานอื่น ดังนั้นรัฐบาลต้องจัดทำฐานข้อมูลใหม่ให้เที่ยงตรงกว่านี้ ป้องกันไม่ให้มีการสวมรอยมาขอรับการช่วยเหลือ เพราะรัฐบาลมีเงินจำกัด ต้องใช้เงินที่มีน้อยให้เต็มประสิทธิภาพ และไม่อยากให้เลี่ยงไปใช้เงินนอกงบประมาณ เช่น ใช้เงินจากธนาคารของรัฐเข้าไปช่วย

ด้าน นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า อยู่ระหว่างรวบรวมความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ 3.45 ล้านไร่ที่ยังไม่ได้ปลูกข้าว เพื่อจัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเสนอคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจวันที่ 3 ก.ค.นี้ โดยให้กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปสำรวจข้อเท็จจริงทั้งหมด

แหล่งข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ เตรียมมาตรการช่วยเหลือ เช่น ของบกลางจากคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจประมาณ 3 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรกู้ครัวเรือนละ 1 แสนบาท

————————

หมายเหตุ: พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ใน “แล้งยาวศก.ฝืด ทีดีอาร์ไอคาดแค่ขั้นถดถอย เกษตรฯของบกลาง3หมื่นล.ให้กู้”