พลังงานหมุนเวียน…พลังงานทางเลือกของไทย กับ ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ

วันที่2015-06-22
รายการเวทีความคิด

พูดคุยกับ คุณปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ นักวิจัยอาวุโส ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทีดีอาร์ไอ เกี่ยวกับ “พลังงานหมุนเวน…พลังงานทางเลือกของไทย”,นโยบายรัฐเรื่องพลังงานหมุนเวียน,มุมมองจากผู้ประกอบการด้านพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์/ขยะ/ชีวมวล,ข้อเสนอแนะจากนักวิจัย