เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ…ทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์ที่แท้จริง กับ เสาวรัจน์ รัตนคำฟู

วันที่2015-06-15
รายการเวทีความคิด

พูดคุยกับ ดร.เสาวรัจน์ รัตนคำฟู นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ เกี่ยวกับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ…ทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์ที่แท้จริง ทีดีอาร์ไอเสนอรัฐบาลวางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชูควรเน้นต่อยอดเป็น “เขตนวัตกรรมพิเศษ”เพื่อยกระดับการผลิตในประเทศ