การควบคุมค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน กับ วิโรจน์ ณ ระนอง

วันที่2015-06-08
รายการเวทีความคิด

พูดคุยกับ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและเกษตร สถาบันทีดีอาร์ไอ เกี่ยวกับ การควบคุมค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน แก้ปัญหาโรงพยาบาลเอกชนราคาสูงเกินจริง