สถานีทีดีอาร์ไอ: แนวทางใหม่ในการประหยัดพลังงานภาคครัวเรือน กับ กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์

วันที่2015-06-23
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ด้วยวิธีประหยัดการใช้ไฟฟ้า คือแนวทางหนึ่งที่จะช่วยรักษาเงินในกระเป๋า และหากทำได้ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศ ที่ผ่านมาจึงมีโครงการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าหลายโครงการเกิดขึ้น

ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ นักวิชาการทีดีอาร์ไอที่ติดตามเรื่องพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอด ได้ลงพื้นที่เพื่อทดลองวิธีการประหยัดพลังงานรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผล ติดตามผลงานวิจัยนี้ ได้ในสถานีทีดีอาร์ไอ ตอน แนวทางใหม่ในการประหยัดพลังงานภาคครัวเรือน