คม-ชัด-ลึก: ‘เลิก 300’? กับ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

วันที่2015-06-08
รายการคม-ชัด-ลึก

การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องได้รับความชัดเจนทั้งกับนายจ้างและลูกจ้าง ติดตามฟังความคิดเห็นจากตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน ทีดีอาร์ไอ ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ทางรายการ คม ชัด ลึก ช่อง nation