สำนักข่าวไทย: ศูนย์กลางคมนาคมแห่งใหม่

วันที่2015-06-18
รายการสำนักข่าวไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กำลังเดินหน้าสร้าง “ศูนย์กลางคมนาคมแห่งใหม่” สถานีกลางบางซื่อ บนพื้นที่ 1,176 ไร่ เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงรถไฟ ปฏิรูประบบราง แต่การสร้าง “ศูนย์กลางคมนาคม” ให้เป็นจุดเชื่อมโยง ควรครอบคลุมไปถึงระบบขนส่งมวลชนอื่นๆด้วย เพื่อเป็นทางเลือกและรองรับความต้องการใช้งานที่แท้จริงของประชาชน

ติดตามความคิดเห็นในเรื่องนี้ กับ ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยสำนักข่าวไทย ออกอากาศ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558