โครงการสำรวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ประจำปี 2558

วันที่2015-06-17

ขอเชิญผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทนลิขสิทธิ์ แอนิเมชั่นและเกม ทุกท่าน ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย

“โครงการสำรวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ประจำปี 2558”
ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2558

แบบสอบถาม Animation
แบบสอบถาม Game