สถานีทีดีอาร์ไอ: อุบัติเหตุนักปั่นบนถนนไทยซ้ำซาก ไม่ใช่เรื่องยากหากจะถอดมาเป็นบทเรียน กับ สุเมธ องกิตติกุล

วันที่2015-06-09
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

จากปัญหาอุบัติเหตุจักรยานถูกชนบนท้องถนน ซึ่งยังเป็นเรื่องที่ต้องหาแนวทางป้องกัน แก้ไข เพื่อให้ผู้ใช้รถ ผู้สัญจรบนท้องถนนสามารถใช้เส้นทางร่วมกันได้อย่างปลอดภัย

สถานีทีดีอาร์ไอ เสนอการวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาและข้อเสน­อแนะในเรื่องนี้ ในตอน อุบัติเหตุนักปั่นบนถนนไทยซ้ำซาก ไม่ใช่เรื่องยากหากจะถอดมาเป็นบทเรียน กับ ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์