เถียงให้รู้เรื่อง: “ภาษีมรดก”ลดความเหลื่อมล้ำได้จริงหรือ?

วันที่2015-06-18
รายการเถียงให้รู้เรื่อง

ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิชาการและที่ปรึกษาทีดีอาร์ไอ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการจัดเก็บภาษีมรดก ทางรายการ เถียงให้รู้เรื่อง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส วันที่ 11 มิถุนายน 2558