ตอบโจทย์: ระบบค่าจ้างลอยตัว

วันที่2015-06-11
รายการตอบโจทย์

แม้จะไม่มีการยกเลิกค่าแรงขั้นต่ำ แต่การปรับค่าแรงต่อจากนี้ ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตา สำหรับนายจ้างและลูกจ้าง ติดตามการพูดคุยในประเด็นนี้ต่อ กับ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้ร่วมให้สัมภาษณ์

ในรายการตอบโจทย์: ระบบค่าจ้างลอยตัว  ออกอากาศวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ร่วมให้สัมภาษณ์

 

ติดตามฟัง เรื่อง การปรับค่าแรงขั้นต่ำ กับ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ กับอีกบทสัมภาษณ์ ที่นี่