คิดยกกำลังสอง: เกิดเป็นไทยเจ็บและตายอย่างเท่าเทียม

วันที่2015-06-30
รายการคิดยกกำลังสอง

จากกรณี ที่มีความต้องการให้ทีดีอาร์ไอเปิดเผยงานวิจัย “ผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ฉบับเต็ม และข้อถกเถียงถึงผลวิจัยเกี่ยวกับการนำผลลัพธ์จำนวนผู้ป่วยสูงอายุที่เสียชีวิต ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้สวัสดิการบัตรทอง และผู้ป่วยสวัสดิการข้าราชการไปอ้างถึง จนอาจเกิดความคลาดเคลื่อน ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในคิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ ตอน “เกิดเป็นไทยเจ็บและตายอย่างเท่าเทียม” ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

– อ่านและดาวนโหลดงานวิจัย “ผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ฉบับเต็ม (เผยแพร่บนเว็บไซต์ทีดีอาร์ไอ ตั้งแต่ มีนาคม 2558)