คิดยกกำลังสอง: คุ้มครองผู้เสียหาย…แก้กฎหมายประกันภัยภาคบังคับ

วันที่2015-06-02
รายการคิดยกกำลังสอง

อุบัติเหตุบนท้องถนน “ชนแล้วหนี” เป็นพฤติกรรมที่ซ้ำเติมความเจ็บปวดหรือความสูญเสียของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย แล้วในข้อเท็จจริง
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ได้ให้ความคุ้มครองในกรณีนี้หรือไม่

ติดตามคำตอบและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ “การทำประกันภัยภาคบังคับ” จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ใน คิดยกกำลัง 2 ตอน คุ้มครองผู้เสียหาย…แก้กฎหมายประกันภัยภาคบังคับ