คิดยกกำลังสอง: พัฒนา “เศรษฐกิจดิจิทัล” ต้องเข้าตามตรอก ออกทางประตู

วันที่2015-06-10
รายการคิดยกกำลังสอง

รัฐบาลมีนโยบาย พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการจัดตั้ง “กองทุนเศรษฐกิจดิจิทัล” ขึ้นมาสนับสนุน แต่ที่มาของเงินในกองทุนกลับไม่ผ่านวิธีการงบประมาณปกติ และข้อกฎหมายที่กำกับการใช้เงินกลับเขียนไว้อย่างกว้างๆ ซึ่งอาจเปิดช่องให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากกองทุนนี้

ติดตามการวิเคราะห์ประเด็นนี้กับ ทีดีอาร์ไอ ในคิดยกกำลังสอง ตอน พัฒนา “เศรษฐกิจดิจิทัล” ต้องเข้าตามตรอก ออกทางประตู

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

“กองทุนเศรษฐกิจดิจิทัล: ไม่จำเป็น เปิดช่องทางหากินและสร้างบรรทัดฐานที่ผิด” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

“กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 10 ฉบับ กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์”