เราควรกำกับค่ารักษาพยาบาลและค่ายาหรือไม่ กับ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

วันที่2015-07-13
รายการเวทีความคิด

ช่วงคิดเพื่ออนาคตโรดแมปประเทศไทย พูดคุยกับ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ประเด็นเราควรกำกับค่ารักษาพยาบาลและค่ายาหรือไม่