แนวทางใหม่ในการประหยัดพลังงานภาคครัวเรือน กับ กรรณิการ์ ธรรมพิชวงค์

วันที่2015-06-29
รายการเวทีความคิด

ช่วงคิดเพื่ออนาคตโรดแมปประเทศไทย พูดคุยกับ ดร.กรรณิการ์ ธรรมพิชวงค์ นักวิชาการฝ่ายการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันทีดีอาร์ไอ เกี่ยวกับแนวทางใหม่ในการประหยัดพลังงานภาคครัวเรือน