การพัฒนาระบบบำนาญแห่งชาติ รองรับสังคมผู้สูงอายุไทย กับ ยศ วัชรคุปต์

วันที่2015-07-20
รายการเวทีความคิด

ช่วงคิดเพื่ออนาคตโรดแมปประเทศไทย พูดคุยคุณยศ วัชรคุปต์ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบบำนาญแห่งชาติ รองรับสังคมผู้สูงอายุไทย