รายการเดินหน้าปฏิรูป : ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการปฏิรูป

วันที่2015-07-01
รายการเดินหน้าปฏิรูป

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และนายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สนทนาในรายการเดินหน้าปฏิรูป ร่วมเสนอในประเด็น “ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการปฏิรูป” ซึ่งมีนายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ เป็นผู้ดำเนินรายการในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2558 เวลา 21.00 – 21.55