เถียงให้รู้เรื่อง: ลอยตัวค่าแรง ‘เป็นธรรม’ หรือ ‘ซ้ำเติม’

วันที่2015-07-07
รายการเถียงให้รู้เรื่อง

ประเด็นการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ควรเป็นแบบลอยตัวหรือไม่ ยังคงไม่มีข้อยุติตกลง แต่ทางตัวแทนผู้ใช้แรงงานยังยืนยันค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศ พร้อมกับปรับค่าแรงขั้นต่าเพิ่มเป็น 360 บาท ด้านตัวแทนนายจ้างเล็งเห็นปัญหาเรื่องการแข่งขันด้านค่าแรงกับประเทศเพื่อนบ้านหากมีการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ

ติดตามการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องค่าแรงขั้นต่ำจากตัวแทนลูกจ้าง-นายจ้าง และฟังความคิดเห็นในมุมวิชาการ จาก ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย และนักวิชาการจาก ม.รังสิต ผศ.อนุสรณ์ ธรรมใจ ในรายการเถียงให้รู้เรื่อง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส