คิดยกกำลังสอง: พลังงานเป็นของคนไทย…ต้องโปร่งใส-มีส่วนร่วม

วันที่2015-07-06
รายการคิดยกกำลังสอง

เรื่องพลังงานไทย เป็นวาระระดับชาติ ที่ยังมีข้อถกเถียงเรื่อยมา หลายประเทศที่เผชิญกับข้อถกเถียงเช่นเดียวกันนี้ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก EITI หรือ โครงการความโปร่งใสอุตสาหกรรมน้ำมันแก๊สและเหมืองแร่ เพื่อทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เจรจาร่วมกัน และหารือกันบนพื้นฐานข้อมูลชุดเดียวกัน นำมาซึ่งทางออกเรื่องการใช้พลังงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีภาคประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วม

ติดตามข้อเสนอและการวิเคราะห์ เรื่อง EITI สำหรับประเทศไทย ได้ในคิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอาอากศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส