คิดยกกำลังสอง: อาชีวะทวิภาคี…ของดีๆที่ไม่ค่อยแพร่หลาย

วันที่2015-07-20
รายการคิดยกกำลังสอง

ประเทศไทยยังคงต้องการฝีมือแรงงานระดับกลางจำนวนมาก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่การเรียนการสอนอาชีวะ กลับไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร แนวทางหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้อาชีวะเข้มแข็ง คือ การส่งเสริมการเรียนแบบอาชีวะทวิภาคี

โดยนอกจากตัวผู้เรียน จะได้ประโยชน์โดยตรงจาก อาชีวะทวิภาคีแล้ว สถานประกอบการ และภาครัฐ รวมไปถึงประเทศชาติ ยังจะได้รับประโยชน์ในด้านการมีทรัพยากรฝีมือแรงงานทีมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศด้วย แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า อาชีวะทวิภาคี นั้น ในประเทศไทยก็กลับยังไม่ค่อยเป็นที่นิยม

ติดตามคำตอบว่า อาชีวะทวิภาคี คืออะไร และทำไมการเรียนการสอนอาชีวะ และอาชีวะภาคี จึงไม่ค่อยแพร่หลาย รวมถึงตัวอย่างวิทยาลัยอาชีวะที่จัดทำ อาชีวะทวิภาคี แล้วมีสภาพเป็นอย่างไร ใน รายการ คิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ ตอน “อาชีวะทวิภาคี ของดีๆที่ไม่ค่อยแพร่หลาย” ออกอากาศทางสถานีไทยพีบีเอส วันที่ 20 กรกฎาคม 2558