ความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีพลังงานทดแทน/โรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อผลิตไฟฟ้า จำเป็นมากขนาดไหน กับ อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

วันที่2015-08-03
รายการเวทีความคิด

คิดเพื่ออนาคตโรดแมปประเทศไทย พูดคุยกับ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาฝ่ายการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันทีดีอาร์ไอ กับประเด็นความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีพลังงานทดแทน/โรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อผลิตไฟฟ้า จำเป็นมากขนาดไหน