สถานการณ์และทิศทางอุตสาหกรรมกุ้งไทย กับ เชษฐา อินทรวิทักษ์

วันที่2015-07-27
รายการเวทีความคิด

ช่วงแรกช่วงคิดเพื่ออนาคตโรดแมปประเทศไทย พูดคุยกับ ดร.เชษฐา อินทรวิทักษ์ นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ประเด็น สถานการณ์และทิศทางอุตสาหกรรมกุ้งไทย