แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน กับ นิพนธ์ พัวพงศกร

วันที่2015-08-10
รายการเวทีความคิด

ช่วงคิดเพื่ออนาคตโรดแมปประเทศไทย พูดคุยกับ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันทีดีอาร์ไอ ในหัวข้อ แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นดังนี้
– สภาพปัญหาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
– การแก้ปัญหาที่ผ่านมา และจุดอ่อน จุดแข็งของแนวทางดังกล่าว
– ข้อเสนอแนะ เพื่อการแก้ปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน