วิเคราะห์ความคืบหน้า และหลักการการมีรถไฟความเร็วสูงของไทย กับ สุเมธ องกิตติกุล

วันที่2015-08-24
รายการเวทีความคิด

ช่วงคิดเพื่ออนาคตโรดแมพประเทศไทย พูดคุยกับ ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันทีดีอาร์ไอ เกี่ยวกับ
วิเคราะห์ความคืบหน้า และหลักการการมีรถไฟความเร็วสูงของไทย