ข่าวเที่ยง ตรงประเด็น: โจทย์หิน ครม.ใหม่ฟื้นเชื่อมั่นเศรษฐกิจ หลังเหตุระเบิด

วันที่2015-08-19
รายการข่าวเที่ยง ตรงประเด็น

การปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่ สิ่งที่น่าสนใจคือ จะสามารถเรียกความเชื่อมั่นในสถานการณ์เศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน

ติดตามการวิเคราะห์ ทีม ครม. เศรษฐกิจชุดใหม่ กับปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ควรเร่งดำเนินการเป็นลำดับแรก โดย ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง จากทีดีอาร์ไอ ในรายการ ข่าวเที่ยง ตรงประเด็น ตอน โจทย์หิน ครม.ใหม่ฟื้นเชื่อมั่นเศรษฐกิจ หลังเหตุระเบิด ทางช่อง NOW26