ข่าวเที่ยง ตรงประเด็น: ทางออก “ศึกชิงน้ำ”

วันที่2015-08-18
รายการข่าวเที่ยง ตรงประเด็น

การลดปัญหาความขัดแย้งจากการแย่งชิงน้ำกันในช่วงหน้าแล้ง คนในแต่ละกลุ่มที่อยู่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จะสามารถแบ่งปัน หรือจัดสรรน้ำในการใช้ร่วมกันได้อย่างไร?

ดร. ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยผลการวิจัยเชิงการทดลอง โดยการสร้าง 3 สถานการณ์ ให้กลุ่มคนที่ใช้น้ำจริงเข้าร่วม ในสถานการณ์แรก กลุ่มคนในแต่ละกลุ่มไม่สามารถพูดคุยในการจัดสรรน้ำร่วมกันได้ สถานการณ์ที่สอง กลุ่มคนในแต่ละกลุ่มนั้นสามารถพูดคุยกันได้ และสถานการณ์สุดท้าย มีการซื้อขายน้ำกัน… สถานการณ์ไหนสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิงน้ำได้ดีที่สุด ติดตามรายการ ข่าวเที่ยง ตรงประเด็น ตอน ทางออก “ศึกชิงน้ำ” ทางช่อง NOW26