คิดยกกำลังสอง: ผ่า… “ยุทธการดูดสมอง” ของสิงคโปร์

วันที่2015-08-03
รายการคิดยกกำลังสอง

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆที่มีคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถยกระดับการแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานาประเทศได้ในระยะเวลาไม่นาน และหนึ่งในกลุ่มคนทำงานซึ่งเป็นแรงงานที่สำคัญของสิงค์โปร์ก็คือ คนต่างชาติ

ด้วยยุทศาสตร์ การดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างชาติเข้ามาทำงานในสิงคโปร์ เป็นเครื่องมือสำคัญในยกระดับการแข่งขันของประเทศ มาตั้งแต่ ค.ศ.1980 เพราะ สิงคโปร์เล็งเห็นความสำคัญ ว่า แนวคิดและทักษะใหม่ๆจากแรงงานต่างชาตินั้นจะเพิ่มขีดความสามารถให้กับสิงคโปร์ มิฉะนั้นการพัฒนาประเทศก็จะหยุดนิ่งไปไหนต่อไม่ได้

ติดตาม ยุทธศาสตร์นี้ เพื่อการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์ ได้ใน คิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ ตอน ผ่า…”ยุทธการดูดสมอง” ของสิงคโปร์ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส