คิดยกกำลังสอง: นโยบายแรงงานต่างด้าวไทย ยืมมือแล้ว…อย่าลืมยืมสมอง

วันที่2015-08-10
รายการคิดยกกำลังสอง
คิดยกกำลังสอง ในตอนที่แล้ว ผ่า…"ยุทธการดูดสมอง”ของสิงคโปร์ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้เผยนโยบายและวิเคราะห์ ยุทศาสตร์ดึง มันสมอง จากต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศ ของสิงคโปร์ ด้วยการให้ข้อมูล สร้างแรงจูงใจ อำนวยความสะดวกให้ และเมื่อทำงานไประยะหนึ่งก็จะได้เป็นพลเมื­องของสิงคโปร์ ทำให้ ณ วันนี้ประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆอย่าง สิงคโปร์ที่เพิ่งครบ 50 ปี กลับสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ค่­อนข้างรวดเร็ว ด้วยประสิทธิภาพของคนทำงานอันเป็นที่ยอมรั­บจากนานาประเทศ

สำหรับคิดยกกำลังตอนต่อมานี้ จะชี้ให้เห็นว่า นโยบายดึงดูดแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงา­นของไทย ที่ค่อนข้างแตกต่างกับสิงคโปร์ ด้วยการเน้น ดึง ‘มือ’ หรือแรงงานทักษะไม่ค่อยสูงเข้ามาทำงาน อีกทั้งกระบวนการเข้ามาทำงานสำหรับแรงงานท­ักษะสูงนั้นก็ไม่สะดวกเท่าที่ควร เป็นผลให้แรงงานทักษะสูงซึ่งเป็น มันสมองจากต่างชาติ ในไทยนั้นมีจำนวนไม่มาก อีกทั้งการเปิดเสรีอาเซียน ที่ดูจะไม่เสรีสำหรับแรงงานทักษะสูง เพราะไทยยังตั้งกฎเกณฑ์ที่ไม่เอื้อต่อการ ดึง สมอง จาก AEC ด้วยกันเข้ามาทำงาน

ติดตามการวิเคราะห์นโยบายแรงงานต่างด้าวขอ­งไทย และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขั­นของประเทศ ได้ใน คิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส