คิดยกกำลังสอง: ประมูล 4G อย่าซ้ำรอย 3G

วันที่2015-08-19
รายการคิดยกกำลังสอง

ตามกำหนดแล้ว กสทช. จะต้องจัดการประมูลคลื่น 4G ภายในเดือนพฤศจิกายน ปีนี้ และเดินหน้าให้สำเร็จเพื่อประชาชนคนไทยมีคลื่น 4G ใช้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

แต่ด้วยเงื่อนไขการประมูลที่ยังมีข้อสงสัย และคาดได้ว่าการประมูลตามเงื่อนไขที่มีอยู่นี้ จะไม่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้บริโภค ใน 4 เรื่องหลักๆ ด้วยกัน คือ การประเมินราคาประมูลตั้งต้น การจัดช่วงเวลาในการประมูล เงื่อนไขความครอบคลุมการใช้งาน 4G  และการกำหนดเพดานการถือครองคลื่น

เงื่อนไขการประมูล 4G จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการแก้ไขใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย และจะต้องไม่ซ้ำรอยการประมูล 3G ที่มีปัญหาเรื่องการไม่เกิดการแข่งขันที่แท้จริงอีก

ติดตามการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมูล 4G และข้อเสนอเพื่อปรับปรุงให้การประมูล 4G ที่คนไทยทุกคนมีสิทธิใช้ประโยชน์นั้นโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในคิดยกกำลังสอง ตอน ประมูล 4G อย่าซ้ำรอย 3G กับทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 19 สิงหาคม 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส