อนาคตเมืองไทย: รัฐอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400 บาท

วันที่2015-09-16
รายการอนาคตเมืองไทย

ติดตามรายละเอียด โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400 บาท ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่มาของโครงการ ประโยชน์ที่เด็กและพ่อแม่ รวมถึงสังคมจะได้รับ จากโครงการนี้ โดย ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ และ รายละเอียดภาพรวมผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการ จาก คุณเทพวัลย์ ภรณวลัย นักพัฒนาสังคมเชี่ยวชาญ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ในรายการอนาคตเมืองไทย ตอน รัฐอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400 บาท ออกอากาศทาง ช่อง NBT เมื่อ 16 กันยายน 2558