สถานีทีดีอาร์ไอ: มาตรฐานกฎหมายไทยอยู่ที่ไหน?

วันที่2015-09-30
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

การมีกฎหมาย แต่ขาดการบังคับใช้ หรือขาดการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากการออกกฎหมาย กฎหมายนั้นแทนที่จะสร้างประโยชน์ ก็อาจกลับกลายเป็นสร้างปัญหาหรือผลกระทบทางสังคมตามมาเพิ่มมากขึ้น

สถานีทีดีอาร์ไอ ตอน มาตรฐานกฎหมายไทยอยู่ที่ไหน? ได้พูดคุยกับ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ถึง ความจำเป็นในการจัดทำการประเมินผลกระทบของกฎหมาย หรือ Regulatory Impact Assessment – RIA พร้อมกับผลการศึกษาแนวทางปฏิบัติสำหรับประเทศไทย เพื่อให้กฎหมายแต่ละฉบับที่จะออกมานั้นมีคุณภาพ เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งช่วยเพิ่มความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและปรับปรุงความโปร่งใสในการออกกฎหมาย