ไทยรัฐนิวส์โชว์: เกษตรกรปรับตัวรับอากาศแปรปรวน

วันที่2015-09-09
รายการไทยรัฐนิวส์โชว์

สภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของบุคคล ไปจนถึงทั้งสังคมและ เศรษฐกิจ ทั้งนี้การศึกษาข้อมูลน้ำท่วม น้ำแล้ง และการประเมินผลในอนาคต โดยทีดีอาร์ไอ ชัดเจนว่ามีความถี่มากขึ้นเรื่อยๆ หนทางที่จะรับมือเพื่อความอยู่รอด ลดผลกระทบในสภาพดังกล่าวได้ โดยเฉพาะในเกษตรกรไทย จะต้องมีการปรับตัวด้วยการหาทางเลือกเพื่อการทำมาหากิน แทนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และยอมรับหรือยอมจำนนต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้การปรับตัวจะทำให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงขึ้น…แต่กลับพบว่ามีเฉพาะเกษตรกรที่เคยประสบมาก่อนเท่านั้นที่จะปรับตัว ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรไทยยังไม่ปรับตัว คืออะไร ติดตามเรื่องนี้พร้อมข้อเสนอแนะ จาก ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ นักวิชาการทีดีอาร์ไอ ใน ไทยรัฐนิวส์โชว์: เกษตรกรปรับตัวรับอากาศแปรปรวน ออกอากาศทาง Thairath TV เมื่อ 9 กันยายน 2558