The Biz เศรษฐกิจไทย: อนาคตประมูล 4G ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

วันที่2015-09-07
รายการThe Biz เศรษฐกิจไทย

ขณะที่ กสทช. กำลังเดินหน้าประมูล 4G ในเดือน พ.ย. นี้ แต่กติกาในการประมูลยังมีปัญหาอยู่บางประการ ซึ่งจะส่งผลต่อการแข่งขันที่แท้จริง ซ้ำรอยการประมูล 3G

ติดตามการวิเคราะห์กติกาประมูล 4G จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการ The Biz เศรษฐกิจไทย ออกอากาศเมื่อ 7 กันยายน 2558 ทางช่อง Amarin TV