The Biz เศรษฐกิจไทย: พ.ร.บ.การแข่งขันการค้า กฎหมายที่ต้องเร่งปรับปรุง

วันที่2015-08-31
รายการThe biz เศรษฐกิจไทย

การปรับแก้กฎหมาย เพื่อพัฒนาการค้าของประเทศ คือหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย­์ และหนึ่งในกฎหมายที่กำลังเดินหน้าปรับแก้ไ­ข คือ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า

ติดตามการวิเคราะห์ ความจำเป็นและสิ่งที่ควรปรับแก้ไขในกฎหมาย­ฉบับนี้ จาก ฉัตร คำแสง นักวิจัย TDRI

ออกอากาศในรายการ The biz เศรษฐกิจไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 AMARIN TV ช่อง 34