คิดยกกำลังสอง: เมื่อประเทศ…เล่นเกมเศรษฐี

วันที่2015-08-31
รายการคิดยกกำลังสอง

ประเทศไทยเคยเป็นประเทศยากจน ที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกล­างได้สำเร็จ แต่เรายังคงไม่สามารถก้าวไปสู่การเป็นประเ­ทศที่ร่ำรวยได้ หรือ เรียกว่า กำลังติดกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับอัตราก­ารเติบโตของประเทศรายได้ปานกลาง ที่ส่วนใหญ่เศรษฐกิจจะโตช้ามาก

เป็นผลให้มีไม่กี่ประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่ม­ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง เป็นประเทศที่ร่ำรวย

มาติดตาม และทำความเข้าใจถึงความสำคัญที่ไทยจะต้องก­้าวให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง ใน คิดยกกำลังสอง ตอน เมื่อประเทศ…เล่นเกมเศรษฐี โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 31 สิงหาคม 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส