คิดยกกำลังสอง: รักษาสุขภาพ…ให้ระบบประกันสุขภาพทั่วหน้า

วันที่2015-09-28
รายการคิดยกกำลังสอง

ระบบบัตรทอง หรือ ระบบ 30 บาท รักษาทุกโรค ได้ช่วยให้คนไทยได้เข้าถึงระบบรักษาสุขภาพกันอย่างทั่วหน้า และยังได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ระบบนี้จึงได้รับการยอมรับจากสากล แต่ในวันนี้ ระบบบัตรทองกำลังเผชิญปัญหา ที่กระทบต่อความยั่งยืน และยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการเป็นระบบประกันสุขภาพแบบทั่วหน้าอย่างแท้จริง เพราะบัตรทองกำลังถูกแรงกดดันด้านงบประมาณ อีกทั้งระบบนี้ยังไม่ได้รับความนิยมจากชนชั้นกลางที่ยอมถูกเก็บค่ารักษาแพงๆ โดย รพ.เอกชน ทั้งหมดนี้กระทบโดยตรงต่อบัตรทองที่อาจมีคุณภาพแย่ลง

ติดตามการวิเคราะห์ต้นตอปัญหา เพื่อการปฏิรูประบบบัตรทอง ให้เป็นระบบประกันสุขภาพแบบทั่วหน้าอย่างแท้จริงใน คิดยกกำลังสองกับทีดีอาร์ไอ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส