U news: เมื่อฉันเป็น รมว. สาธารณสุข

วันที่2015-09-06
รายการ๊U news

นางสาว วิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ (น้องเนย) และ นางสาว ฝนทิพย์ วัชราภรณ์ (น้องฝน) สองนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ชนะเลิศ โครงการ Redesigning Thailand ปี 2 จัดโดยทีดีอาร์ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อถึงหลักคิดเพื่อการปฏิรูปสาธารณสุขของไทย เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และติดตามรายละเอียดของโครงการ Redesigning Thailand ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่สอง กับทีดีอาร์ไอ ได้ในรายการเดียวกันนี้ ที่ รายการ Unews ช่อง Voice TV ออกอากาศเมื่อ 6 กันยายน 2558