การปฏิรูประบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า: สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2015-09-01
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ช่วงที่ 1

แถลง โดย ดร.จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
ดำเนินรายการ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์


ช่วงที่ 2 

แถลง โดย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ดร.อัมมาร สยามวาลา
ดำเนินรายการ โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์


เอกสารประกอบ

Download (PDF, 319KB)