ธุรกิจไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล กับ เสาวรัจ รัตนคำฟู

วันที่2015-10-26
รายการเวทีความคิด

ซอฟแวร์เพื่อการประกอบการธุรกิจคืออะไร และมีข้อดีสำหรับภาคธุรกิจ SMEs อย่างไร
ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ใช้ซอฟแวร์ เพื่อประกอบกิจการ ช่วยเพิ่มกำไร/ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ภาคธุรกิจ SMEs ไทยนำซอฟแวร์มาใช้ เพื่อศักยภาพในการแข่งขันให้ดีขึ้น