เถียงให้รู้เรื่อง: “กระตุ้นอสังหาฯ” สร้างเศรษฐกิจ หรือ สร้างหนี้

วันที่2015-10-27
รายการเถียงให้รู้เรื่อง

มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ด้วยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง ที่ภาครัฐเพิ่งอนุมัติเมื่อ 13 ต.ค. ที่ผ่านมา หวังช่วยฟื้นเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการมีบ้าน สามารถซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยได้ แต่นโยบายนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า ประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย-ปานกลางอย่างแท้จริงหรือไม่
ติดตามการวิเคราะห์จากทั้ง 2 มุมมอง และร่วมให้ความเห็น โดย ดร.นณริฏ พิศลยบุตร