The Biz เศรษฐกิจไทย: มาตรการช่วยเหลือภาคการเกษตรของรัฐ

วันที่2015-09-28
รายการThe Biz เศรษฐกิจไทย

นโยบายกองทุนหมู่บ้าน เป็นนโยบายที่มีเจตนาดี ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น แต่ในระยะยาวนั้นภาครัฐควรมีมาตรการรองรับ และมีแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรอย่างตรงจุด ติดตามข้อเสนอจากงานวิจัย เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนภาคเกษตรกร กับ ดร. ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ นักวิชาการทีดีอาร์ไอ ในรายการ The biz เศรษฐกิจไทย ออกอากาศ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2558 ทางช่อง Amarin TV

ติดตการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยเชิงนโยบาย กับนักวิชาการ นักวิจัยจากทีดีอาร์ไอ ได้ทุกวันจันทร์ ทางรายการ The biz เศราบกิจไทย ช่อง Amarin TV