คิดยกกำลังสอง: แก้ปัญหาแท็กซี่…ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่2015-10-05
รายการคิดยกกำลังสอง

ไม่ปลอดภัย – ไม่รับคน – ไม่ตรงไปตรงมา คือ ปัญหาแท็กซี่เมืองไทยที่คนไทยและต่างชาติต­่างพบเจอ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอำนวยความสะดว­กในชีวิตประจำวัน อย่างสมาร์ทโฟน ได้ทำให้เกิดธุรกิจบริการรถแท็กซี่รูปแบบใ­หม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ ทำให้แท็กซี่นั้น ปลอดภัย – รับคน – ตรงไปตรงมา
ติดตามการวิเคราะห์สาเหตุเบื้องหลัง ทำไมแท็กซี่ไทยจึงมีแต่ปัญหาเดิมๆ พร้อม แนวทางการให้บริการรถแท็กซี่ด้วยเทคโนโลยี­ดิจิทัลสมัยใหม่ ว่าจะ “เอาซอฟแวร์มาแก้ปัญหาแท็กซี่ เอาไอทีมาแก้ปัญหาผู้โดยสาร” ได้อย่างไร ในคิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ ตอน แก้ปัญหาแท็กซี่…ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส